Smaki Górnej Prosny 2

Dziękujemy za objęcie honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego naszego projektu!

Pamiętacie Smaki Górnej Prosny? Naszą publikację zawierającą tradycyjne potrawy. Mamy świetną wiadomość, znowu nam się udało! To już trzeci rok z rzędu! Otrzymaliśmy dotację w zakresie wsparcia pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Opolskie ze smakiem” w wysokości 6973,50 zł. SMAKI GÓRNEJ PROSNY 2 to przede wszystkim projekt mający na celu wsparcie naszych kochanych Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, grup odnowy wsi, sołectw itp. działających na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Górna Prosna” poprzez udział w konkursie kulinarnym. Oczywiście o szczegółach będziemy informować na bieżąco! Czekamy na podpisanie umowy i ruszamy! Czeka nas pracowity rok ale to wszystko dla WAS nasi kochani mieszkańcy!!

Dziękujemy Opolskie ze smakiem

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020