Konsultacje społeczne

Zapraszamy Państwa do konsultowania publikowanych dokumentów. Konsultacje dotyczące zmian w LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie od  07 czerwca 2023 roku  do 21 czerwca 2023 roku na adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl,  lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Górna Prosna, Sternalice 81, 46-333 Sternalice.

Zapraszamy Państwa do konsultowania publikowanych dokumentów. Konsultacje dotyczące zmian w LSR 24.03.2023 r.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie od  24 marca 2023 roku  do 07 kwietnia 2023 roku na adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl,  lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Górna Prosna, Sternalice 81, 46-333 Sternalice.

Zapraszamy Państwa do konsultowania publikowanych dokumentów. Konsultacje dotyczące zmian w LSR 15.06.2022 r.

W związku z wnioskami wynikającymi z praktycznego stosowania LSR Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” rozpoczyna proces konsultacji.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie od  15 czerwca 2022 roku  do 30 czerwca 2022 roku na adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl,  lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Górna Prosna, Sternalice 81, 46-333 Sternalice.

Zapraszamy Państwa do konsultowania publikowanych dokumentów. Konsultacje dotyczące zmian w LSR 14.05.2021 r.

W związku z wnioskami wynikającymi z praktycznego stosowania LSR Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” rozpoczyna proces konsultacji.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie od  17 maja 2021 roku  do 30 maja 2021 roku na adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl,  lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Górna Prosna, Sternalice 81, 46-333 Sternalice.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020