Gmina Gorzów Śląski

Miasto i Gmina Gorzów Śląski położona jest w północno – wschodniej części województwa opolskiego, w starostwie oleskim, na pograniczu z województwem łódzkim. Od południa bezpośrednio graniczy z gminą Olesno, od wschodu z gminami: Praszka, Rudniki, Radłów, od strony zachodniej z gminami: Kluczbork i Byczyna, a od północy z gminami łódzkimi Łubnice i Skomlin.
 

Walory turystyczne ziemi gorzowskiej kuszą wszystkich tych, którzy szukają ucieczki od zgiełku wielkich miast. Gmina Gorzów Śląski położona jest nad rzeką Prosną, a jednym z jej bogactw jest jej przyroda. Patrząc z lotu ptak gmina pocięta jest mozaiką lasów i łąk oraz pól uprawnych. Tutejsze kompleksy leśne obfitują w owoce runa leśnego i są bardzo atrakcyjne dla grzybiarzy. Lasy pełne są zwierzyny łownej, a niektóre z gminnych lasów stanowią tereny polowań dewizowych, chętnie odwiedzanych przez obcokrajowców.

Na terenie gminy oprócz cennych zabytkowych obiektów występują pomniki przyrody ożywionej. Są to cztery drzewa pomnikowe uznane za chronione: sosna pospolita- Leśnictwo Tęczynów (zrośnięta w kształcie litery „H”) przy drodze prowadzącej z Gołej w kierunku Budzowa, platan klonolistny w uszyckim parku dworskim, kłokoczka południowa w okolicy Gorzowa Śląskiego przy ul. Krótkiej, dąb szypułkowy przy trasie Pawłowice- Kozłowice.
 

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 154,12 km2. Liczba mieszkańców miasta i gminy to ok. 8000 osób. W skład gminy wchodzi 14 sołectw.

Więcej o Gminie Gorzów Śląski: www.GorzowSlaski.pl