Obiekty natury

GMINA RADŁÓW

 • Źródła rzeki Prosny znajdujące się we wsi Wolęcin,
 • zapora na rzece Prosna,
 • przepust kamienny nad rzeką Prosną,
 • staw na rzece Prosna w Sternalicach,
 • zalew na Psurowie,
 • aleja Lipowa i 200-letni Klon Jawor – rosnący w parku przypałacowym w Biskupicach,
 • góry Ligockie,
 • park w Psurowie,
 • obszar stanowiący ostoję Dudka,
 • bagna – Babrzysko i Krzyżówka znajdujące się na terenie Leśnictwa Sternalice,
 • jodła pospolita – rosnąca na terenie Lesnictwa Sternalice,
 • dąb szypułkowy w Radłowie.

GMINA RUDNIKI

 • zalew W Młynach,
 • wapiennik w Młynach,
 • zbiornik wodny w Jaworku,
 • dąb szypułkowy – w Żytniowie za stacją paliw,
 • jesion wyniosły w Żytniowie przy bramie wjazdowej do RSP,
 • kasztanowiec zwyczajny w Żytniowie przy drodze wewnętrznej do bazy RSP,
 • lipa drobnolistna – znajduje się w Jaworzynie przy kościele Św. Trójcy,
 • „Bukowa Góra” – rezerwat leśny, do którego prowadzi trasa rowerowa po gminie Rudniki. Jest to rezerwat ścisły. Ochronie poddano fragment kwaśnej buczyny niżowej z udziałem jodły. Znajduje się tu źródło jednego z dopływów Suchej Strugi.

GMINA PRASZKA

 • użytek ekologiczny „Oczko Sołtysy” – Sołtysy,
 • użytek ekologiczny „Nad Wyderką” – Marki,
 • kompleks leśny – pomiędzy Lachowskim i Sołtysami,
 • zespół przyrodniczy wokół śródleśnego stawu – obok przysiółka Marki,
 • lasy, starorzecza, szuwary, turzycowiska, zarośla wierzbowe, skupiska olch i pola uprawne – Dolina rzeki Wyderki,
 • gatunki objęte ochroną gatunkową – na terenie gminy występuje około 400 gatunków roślin naczyniowych. Gatunki objęte ochroną gatunkową: widłak jałowcowaty, widłak goździsty, grzybienie białe, grążel żółty, wawrzynem wilczełko, bluszcz pospolity, borek trójlistny, kukułka szerokolistna, kruszczyk szerokolistny, paprotka zwyczajna,
 • gatunki rzadki w skali województwa i regionu – gatunki rzadkie w skali województwa  i regionu: rzęśl hakowata, siedmopałecznik błotny, okrężnica bagienna, borówka bagienna, żurawina błotna, osoka aloesowata, pajęcznica gałęzista, sit drobny, wełnianka pochwowata, turzyca nitkowata w rejonie użytku ekologicznego  w Markach.

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

 • krzew kłokoczki w okolicach Gorzowa,
 • stawy pod Gorzowem Śląskim,
 • użytki ekologiczne – na północ od miejscowości Uszyce,
 • pomnik przyrody dąb szypułkowy – obok drogi Kozłowice – Pawłowice.