Gmina Radłów

Gmina Radłów leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Graniczy z gminą Krzepice w województwie śląskim i gminami Rudniki, Gorzów Śl. oraz Olesno w województwie opolskim. Administracyjnie należy do powiatu Oleskiego.

Gmina Radłów zajmuje powierzchnię 117 km2 i liczy 4528 mieszkańców w 9 sołectwach.

Gmina Radłów leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego, w dorzeczu rzeki Prosny, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. Źródła tej rzeki znajdują się w rejonie wsi Wolęcin. Graniczy z następującymi gminami: od wschodu z Gminą Krzepice, od południowego wschodu z Gminą Przystajń. Od północy graniczy z Gminami: Rudniki, Praszka, Gorzów Śl., od zachodu i południa z Gminą Olesno.

Gmina Radłów pod względem morfologicznym leży w obszarze Wyżyny Śląsko-Wieluńskiej będącej częścią Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w obrębie mazoregionów Progu Woźnieckiego i Obniżenia Liswarty i Prosny. Morfologia Gminy jest urozmaicona. Ukształtowanie terenu lekko pagórkowate. Najwyżej położony jest obszar w rejonie tzw. Gór Ligockich, gdzie wysokość dochodzi do 270-275 m n.p.m. Część północna poprzecinana jest doliną rzeki Prosny i jej niewielkimi dopływami, a rzędne terenu wynoszą 210-215 m n.p.m.

Więcej o Gminie Radłów: www.Radlow.pl

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020