Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK GRY PLANSZOWEJ

Wybrana oferta:

Lumnicorp – gry dla was.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK PUBLIKACJI PRZEDSTAWIAJĄCEJ REALIZACJĘ LSR

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA:

Wybrana oferta:

MAGNUM Agencja Reklamowo-Muzyczna Albert Panicz

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK GRY KARCIANEJ

NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA:

Koordynacja prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 oraz przeprowadzenie warsztatów, konsultacji oraz opracowanie planu komunikacji z lokalną społecznością według specyfikacji.

Wybrana oferta:

dr Krzysztof Wrana

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK PUBLIKACJI DOTYCZĄCEJ KISZONEK

Zmiana terminu składania ofert!

Wybrana firma:

GRAFPOL sp. z o.o.
Agnieszka Blicharz-Krupińska

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK PUBLIKACJI WRAZ Z GRĄ MEMORY

Zmiana terminu składania ofert!

Wybrana firma:

GRAFPOL sp. z o.o.
Agnieszka Blicharz-Krupińska

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ 1-DNIOWEGO WYJAZDU STUDYJNO – SZKOLENIOWEGO DLA 50 OSÓB

Wybrana oferta:

LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK PUBLIKACJI DOT. LOKALNYCH PRODUKTÓW

Wybrana firma:

GRAFPOL sp. z o.o.
Agnieszka Blicharz-Krupińska

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ 2 DNIOWEGO WYJAZDU STUDYJNO – SZKOLENIOWEGO DLA 50 OSÓB

Wybrana oferta: LGD Partnerstwo Izerskie

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK PUBLIKACJI

Wybrana firma:

GRAFPOL sp. z o.o.
Agnieszka Blicharz-Krupińska

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE EWALUACJI EX-POST WDRAŻANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO


Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr
1/2021

Wybrana firma: Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020