Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA OPRACOWANIE I WYDRUK PUBLIKACJI

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE EWALUACJI EX-POST WDRAŻANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO


Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr
1/2021

Wybrana firma: Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020