Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE EWALUACJI EX-POST WDRAŻANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO


Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr
1/2021

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".