Obiekty kultury

Kina

Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś magii kina, tej chwili, gdy gasną światła, na sali robi się kompletnie ciemno, na wielkim ekranie pojawia się obraz, gdzie postacie są większe od nas, a z głośników płynie niesamowity dźwięk. Widz ma wrażenie, że jest jedynym i jednocześnie bezpośrednim świadkiem zdarzeń, które przedstawiane są w filmie, czy to historycznych, czy w kosmosie czy w dżungli.  Ewolucja jaką obserwujemy w nowoczesnym kinie jest fenomenalna. Wszystko jednak ma swoje dobre i złe strony. Drugą stroną medalu nowoczesnego kina jest fakt, że jest to rozrywka przeznaczona w znacznej mierze dla mieszkańców dużych miast.  

„Kino jest jak życie, może być wszędzie, może czaić się za każdym rogiem…” to motto jednego z naszych kin, którego celem jest stworzenie nowej idei  kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, stworzenie takiego kina jako miejsca spędzania czasu z grupą przyjaciół.

„Kino za Rogiem” to alternatywna propozycja zaspokajania  potrzeb kulturowych, gdzie nie tylko animator kina, ale także sam widz ma wpływ na dobór repertuaru.

Opolskie Kino Objazdowe mające swoją siedzibę w Praszce w Kinie „Polonez” proponuje podobną ideę dla kina, aby nawet mieszkańcy małych miejscowości mieli szansę obejrzeć ambitne filmy.

Wpływ kina na widza jest bardzo duży w dzisiejszych czasach. Dobry film bowiem potrafi wzruszyć, zbulwersować, skłonić do chwili refleksji, pobudzić naszą kreatywność, dodać odwagi byśmy mogli znosić trudy codzienności i wzbudzić w nas nadzieję na lepsze jutro. Dlatego zapraszamy Państwa do kin!

Galerie

Galeria „W Polu” w Słowikowie.

Galeria Osobliwości Przyrodniczych w Rudnikach.

Muzeum

Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” prosperuje tylko jedno muzeum o charakterze regionalnym w Praszce. Swoim zasięgiem zainteresowania obejmuje Miasto i Gminę Praszka, Miasto i Gminę Gorzów Śląski, gminy Rudniki i Radłów. Jest to jednostka wielodziałowa z dominującą pozycją historii i etnografii. Zwiedzanie naszego terenu należy rozpocząć właśnie od tego muzeum, dlatego serdecznie Państwa do tego zachęcamy!

Izby Pamięci

Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” prosperują aż dwie Izby Pamięci, pierwsza w Rudnikach przy ulicy targowej 2, a druga w Jaworznie w Szkole Podstawowej nr 5. Obie warte zobaczenia. Zapraszamy!

Gminna Izba Tradycji GOKSiR w Rudnikach

Izbę powołano do życia w 2009 roku. W pomieszczeniu stylizowanym na wiejską chatę prezentowane są zbiory starych sprzętów codziennego użytku, maszyn rolniczych i innych historycznie cennych przedmiotów przedstawiających historię regionu. Ekspozycja pokazuje jak szybko teraźniejszość staje się przeszłością…

Izba Tradycji Szkolnej w Jaworznie

W roku szkolnym 2010/2011 w PSP im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie utworzono Izbę Szkolną. Autorem pomysłu był wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak. Zaadoptowano na ten cel dwa pomieszczenia gospodarcze w starej części budynku.

Eksponatów do Izby nie trzeba było specjalnie poszukiwać. Większość pochodzi ze starego, zapomnianego magazynu szkoły.

Prace nad przywróceniem do „życia” Izby trwały od września do marca. Odnowiono ściany, zachowując dawny, surowy styl pomieszczeń

Izbę Szkolną w obecnej formie stanowi sala lekcyjna i biblioteka oraz wystawa poświęcona historii szkół w naszej gminie. W stałej ekspozycji znajdują się przedmioty szkolne: stare ławki, tablice, mapy i inne zabytkowe już dziś środki dydaktyczne. Są też archiwalne i współczesne kroniki szkolne. Księgozbiór biblioteki składa się z 403 woluminów.

Cegielnia „Faustianka”

Faustianka to mała wieś, ale to tylko pozory. W okolicznej cegielni odsłaniają się iły jurajskie, w których  napotkać można cenne okazy dobrze zachowanych amonitów (skamieniałości mięczaków sprzed milionów lat), fragmenty drzew z rodzaju  Araukaria, a także jurajskie małże, które stanowią wielką atrakcję dla zbieraczy jak te przedstawione na zdjęciach poniżej:

Złoże eksploatowane jest od kilkudziesięciu lat, a pozyskiwany surowiec charakteryzuje się wysoką jakością dla miejscowej cegielni.

Minipark Kraina Wymarłych Gadów Morskich

Pomniki / Pamiątki historyczne

Pomnik poległych w Żytniowie wraz z tablicą upamiętniającą osoby „utrwalające władzę ludową”.

Pomnik ku czci bohaterów poległych i pomordowanych za wiarę i ojczyznę z Gminy Rudniki w okresie terroru hitlerowskiego 1939-1945.

2 listopada 1947 roku przysłane zostały prochy z Oświęcimia i Majdanka. W asyście Straży Pożarnej i miejscowej ludności urnę z prochami niósł na cmentarz parafialny w Rudnikach były więzień Oświęcimia – nauczyciel P. Frankiewicz. W miejscu złożenia prochów postawiono Grób Nieznanego Żołnierza.

W lasku porośniętym brzozami nieopodal Żytniowa znajduje się cmentarz choleryczny. Jest to miejsce pochówku całych rodzin – ofiar epidemii cholery. Epidemia cholery dotarła do Polski około 1830 roku. Dokładna data założenia cmentarza nie jest znana, jak również nie jest znana liczba pochowanych tam osób.

Wapiennik w Młynach. Na terenie miejscowości Młyny znajduje się piec do wypalania skał wapiennych.

Zabytkowa chałupa ze słomianym dachem na Wolęcinie.

Pomnik ofiar I i II Wojny Światowej oraz III Powstania Śląskiego mieszkańców wsi Sternalice.

Pomnik poległych w Kościeliskach.

Drewniana chałupa w Kościeliskach z 1780 roku.

Kamień Św. Jadwigi w Kościeliskach z odciskami stóp, wg legendy św. Jadwiga witała tu Henryka Brodatego. W 1869 r. kamień przeniesiono z głębi lasu na skraj wsi.

Pomnik poległych w Biskupicach.

Młyn w Ligocie Oleskiej.

Przedwojenny tartak znajdujący się na Koloni Biskupskiej. Około 1920 roku mieszkaniec wioski Tomasz Wilhelm, urodzony w 1896 roku otworzył tartak i cegielnię do wyrobu cegieł wapiennych.

Zabytkowa strzelnica w Uszycach.

Ruiny Mauzoleum w Uszycach.

Drewniana dzwonnica w Krzyżanowicach.

Krzyż kalwaryjski w Praszce.

Rynek miejski w Praszce.

Gorzelnia w Kozłowicach.

Zabytkowa stacja kolejowa w Kozłowicach.

Budynek stacji kolejowej w Praszce.

Żydowski cmentarz w Praszce.

Studnia życia w Praszce.

Kolej wąskotorowa w Praszce.

Drewniany dom w Praszce.

Pomnik Świniopasa w Gorzowie Śląskim.

Pomnik bohaterów w Gorzowie Śląskim.

Rynek miejski w Gorzowie Śląskim z zabytkowymi domami (2. poł. XIX – pocz. XX w.).

Gorzelnia w Zdziechowicach.

Zespoły dworskie

Barokowy dwór w Gorzowie Śląskim z drugiej połowy XVIII wieku.

Stary dwór w Jastrzygowicach.

Barokowy dwór w Biskupicach z pierwszej połowy XVIII wieku.

Zespół dworski w Strojcu z pierwszej połowy XX wieku.

Zespół dworski w Kościeliskach. Obecnie znajduje się tu Dom Spokojnej Starości.

Zespół dworski braci Karmanskich z XVIII wieku w Starych Karmonkach.

Zespół dworski z końca XVIII i początku XIX wieku w Sternalicach.

Dwór na Psurowie z pierwszej połowy XIX wieku, były majątek pruskiej rodziny królewskiej.

Zespół dworski z parkiem w Starym Bugaju z pierwszej połowy XIX wieku, którego niektóre części pochodzą aż z XVI wieku (piwnice). 

Zespoły pałacowe

Pałac w zespole parkowym w Jamach z XIX wieku ze spichlerzem z pierwszej połowy XIX wieku i parkiem.

Pałac w zespole pałacowo – parkowym w Kozłowicach z pierwszej połowy XX wieku.

Pałac w zespole parkowym w Krzyżanowicach z końca drugiej połowy XIX wieku.

Pałac w zespole pałacowo – parkowym w Pawłowicach zbudowany został na początku drugiej połowy XIX wieku. Obecnie znajduje się tu hotel, restauracja i SPA.

http://www.palacpawlowice.pl/

Pałac ufortyfikowany w Uszycach z końca drugiej połowy XVIII wieku. Obecnie znajduje się tu Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Pałac w zespole parkowym w Zdziechowicach  z drugiej połowy XIX wieku.