Harmonogram naborów

ROK 2024
W nawiązaniu do zapisów §6 ust. 5) pkt a) umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006.UM08.6572.10001.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz do zapisów wytycznych podstawowych zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązujących od 16.08.2023 r. informujemy, iż LGD „Górna Prosna”

nie zaplanowała naborów wniosków o wsparcie na rok 2024.


W oczekiwaniu na opublikowanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wytycznych szczegółowych w sprawie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz uruchomienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa portalu/systemu do obsługi wniosków o przyznanie pomocy zachęcamy do konsultacji pomysłów na projekty i udziału w spotkaniach informacyjnych zaplanowanych na II półrocze 2024 r.