Wkład własny – Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia Podmiotów Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok w zakresie wkładów własnych w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Zadanie „OPOWIEM CI BAJKĘ…czyli opowieści znad Górnej Prosny” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego w zakresie wkładów własnych w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DO POBRANIA

DO POBRANIA