Gmina Praszka

Miasto i gmina Praszka położone jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Powierzchnia tej jednostki terytorialnej wynosi 102,8 km2, ludność zaś 14.519 osób, w tym miasto 8.716.

Siedzibą gminy jest miasto Praszka leżące w środkowo-zachodniej części gminy, w międzyrzeczu Prosny i Wyderki. Pod względem geograficznym obszar gminy należy do Wyżyny Śląskiej, jej północno-wschodniej części, którą jest Obniżenie Warciańsko-Prośniańskie. Miasto i gmina Praszka położone jest przy trasie Łódź – Opole, w połowie drogi między Wieluniem a Kluczborkiem i Olesnem, w odległości 20 km od tych miast.

Odległości od innych większych miast wynoszą: Częstochowa, Opole, Sieradz – około 60 km, Katowice, Łódź, Wrocław – około 130 km, Kraków – około 200 km, Poznań – około 230 km, Warszawa – około 240 km. Dostępność do lotnisk przedstawia się następująco: Katowice-Pyrzowice – około 120 km, Wrocław – około 140 km, Kraków – około 200 km, Poznań – około 230 km, Warszawa – około 240 km.
Do najbliższej autostrady z Praszki jest około 75 km. Przez Praszkę przebiegają dwie drogi krajowe: nr 45 (Granica Państwa – Chałupki – Krzyżanowice – Racibórz – Opole – Kluczbork – Praszka – Wieluń – Złoczew) i nr 42 (Namysłów-Kluczbork-Praszka-Pajęczno-Radomsko-Skarżysko Kamienna-Rudnik). Miasto posiada zatem dogodne położenie komunikacyjne.

Naturalne warunki przyrodnicze, ładne pagórkowate tereny, znaczna odległość od dużych ośrodków przemysłowych, a w związku z tym mało skażone środowisko, atrakcyjność kompleksów leśnych, względnie czyste wody w rzekach i strumieniach powodują, że teren gminy jest atrakcyjny turystycznie. Zagospodarowanie terenu pozwala rozwijać turystykę rowerową i pieszą po terenach leśnych oraz spływy kajakowe rzeką Prosna.

Więcej o Gminie Praszka: www.Praszka.pl