Jak dbać o lokalne dziedzictwo kulinarne czyli szkolenia dla KGW z obszaru LGD „Górna Prosna