Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu – Agnieszka Bachowska

Wiceprezes Zarządu – Sylwia Kus

Skarbnik – Joanna Bryś

Członek Zarządu – Jerzy Mruczek

Członek Zarządu – Zbigniew Brodny

KOMISJA REWIZYJNA

Członek Komisji Rewizyjnej – Jacek Wróbel

Członek Komisji Rewizyjnej – Marian Ponichtera

Członek Komisji Rewizyjnej  – Iwona Napieraj

Członek Komisji Rewizyjnej – Irena Czubaj- Zając

RADA STOWARZYSZENIA

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia-  Artur Tomala – Burmistrz Miasta i Gminy Gorzów Śl.

Członek Rady Stowarzyszenia- Włodzimierz Kierat – Wójt Gminy Radłów

Członek Rady Stowarzyszenia – Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Praszka

Członek Rady Stowarzyszenia – Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki

Członek Rady Stowarzyszenia – Andrea Świtała

Członek Rady Stowarzyszenia – Andrzej Pyziak

Członek Rady Stowarzyszenia – Bronisław Czapliński

Członek Rady Stowarzyszenia – Bożena Zajączkowska

Członek Rady Stowarzyszenia – Przemysław Stelmach

Członek Rady Stowarzyszenia – Irena Szczepańska

Członek Rady Stowarzyszenia – Joachim Kinach

Członek Rady Stowarzyszenia – Michał Giec

Członek Rady Stowarzyszenia – Grażyna Mroczek

Członek Rady Stowarzyszenia – Barbara Widera

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".