Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu – Agnieszka Bachowska

Wiceprezes Zarządu – Sylwia Kus

Skarbnik – Joanna Bryś

Członek Zarządu – Jerzy Mruczek

Członek Zarządu – Zbigniew Brodny

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Foryta

Członek Komisji Rewizyjnej  – Jacek Wróbel

Członek Komisji Rewizyjnej – Irena Czubaj- Zając

RADA STOWARZYSZENIA

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia – Włodzimierz Kierat – Wójt Gminy Radłów

Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia – Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Praszka

Członek Rady Stowarzyszenia – Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki

Członek Rady Stowarzyszenia – Rafał Kotarski – Burmistrz Miasta i Gminy Gorzów Śląski

Członek Rady Stowarzyszenia – Marek Mendel

Członek Rady Stowarzyszenia – Bożena Kaźmierska

Członek Rady Stowarzyszenia – Andrzej Pyziak

Członek Rady Stowarzyszenia – Bronisław Czapliński

Członek Rady Stowarzyszenia – Bożena Zajączkowska

Członek Rady Stowarzyszenia – Jarosław Woliwoda

Członek Rady Stowarzyszenia – Irena Szczepańska

Członek Rady Stowarzyszenia – Joachim Kinach

Członek Rady Stowarzyszenia – Wiktoria Huć

Członek Rady Stowarzyszenia – Barbara Widera

DO POBRANIA