Zostań Naszym członkiem!

Szanowni Państwo! Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz opłacić wpisowe i składkę. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i/lub działające na terenie LGD. Zgodnie z uchwałą Zarządu, roczne składki wynoszą: 

  • Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 50 zł
  • Dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej – 30 zł
  • Dla osób fizycznych – 20 zł

Opłata wpisowa w każdym przypadku wynosi 5 zł.

Przystępujący do Stowarzyszenia w II półroczu opłacają 50% składki. Składka może być płatna w II równych ratach do końca marca i do końca września.

Wpłat można dokonywać na konto ING Bank Śląski O/Praszka:25 1050 1171 1000 0023 3264 4356

Wypełnioną deklarację członkowską prosimy wysłać na adres:

Stowarzyszenie LGD „Górna Prosna” Sternalice 8146-333 STERNALICE

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020