Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” informuje, że w ramach
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Plan operacyjny na lata 2022-2023
realizuje operację pt.
„OPOWIEM CI BAJKĘ… czyli opowieści znad Górnej Prosny”
poprzez:
przeprowadzanie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna” oraz wydanie publikacji wraz z grą memory pn. „Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny – jako spójnego kompletu.


Planowany termin zakończenia operacji: 31.10.2022 r.

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

DO POBRANIA

Konkurs plastyczny

https://gornaprosna.pl/aktualnosci/koniec-konkursu-plastycznego/dfdfdfhttps://gornaprosna.pl/aktualnosci/koniec-konkursu-plastycznego/