Data publikacji: 27 maja 2022

KSOW – Ruszamy!!!

Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich informuje o rozpoczęciu realizacji operacji pn.” OPOWIEM CI BAJKĘ… czyli opowieści znad Górnej Prosnyw ramachPlanu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w rozwój obszaru LGD „Górna Prosna” oraz aktywizacja i włączenie w życie społeczne dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych poprzez przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz wydanie publikacji z grą memory.

Najważniejszym i najbardziej namacalnym efektem operacji będzie włączenie dzieci w aktywność społeczną. Drugim z ważnych efektów będzie wzmocnienie tożsamości z miejscem, w którym żyją. Uczestnicząc w realizacji projektu i mając wpływ na jej efekty zachęci to do późniejszej działalności służącej całej społeczności lokalnej.  Poprawi się jakość życia mieszkańców, zacieśnią się więzi rodzinne poprzez wspólne czytanie i granie. Konkurs natomiast rozbudzi i rozwinie wrażliwość estetyczną oraz zdolności i umiejętności artystyczne dzieci. Mierzalnym efektem, który zostanie osiągnięty po realizacji operacji jest wydanie publikacji oraz gry memory. Będzie również miało wpływ na promocję obszaru LGD oraz rozwój obszarów wiejskich gdyż publikacja trafi do szerokiego grona odbiorców nie tylko z obszaru LGD. Publikacja również utrwali zapomniane już, a czasem pamiętane tylko przez starszych mieszkańców, legendy i opowieści. Gra natomiast upowszechni i zaktywizuje do wspólnego spędzania czasu, a także zainspiruje plastycznie i poszerzy horyzonty twórcze.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner
KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020