Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD Górna Prosna

Aktualna

Ewaluacja zewnętrzna opolskich lokalnych strategii rozwoju
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD Górna Prosna

nieaktualna

nieaktualna

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020