Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD Górna Prosna

Aktualna

DO POBRANIA

Ewaluacja zewnętrzna opolskich lokalnych strategii rozwoju
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

DO POBRANIA

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD Górna Prosna

nieaktualna

DO POBRANIA

DO POBRANIA

nieaktualna

DO POBRANIA