Rozwój organizacji poprzez doposażenie biura LGD „Górna Prosna”.

Rozwój organizacji poprzez doposażenie biura LGD „Górna Prosna”

„Zadanie „Rozwój organizacji poprzez doposażenie biura LGD „Górna Prosna” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego WSPARCIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO I INFRASTRUKTURALNEGO PODMIOTÓW PROGRAMU celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 2022 roku.”

oferta_wersja_1-4Pobierz

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a ustawy pn. WSPARCIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO I INFRASTRUKTURALNEGO PODMIOTÓW PROGRAMU celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 2022 roku.

                                Zakup mebli do biura LGD 'Górna Prosna”.
Zadanie było realizowane w biurze Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” w Sternalicach. Biuro stanowi siedzibę stowarzyszenia. W ramach zadania kupiono umeblowanie pomieszczenia wchodzącego w skład siedziby LGD. Zakupiono 4 biurek (2 duże + dwa małe + 2 łączniki), 2 łącznik do biurek, 4 regałów, 2 kontenerów pod biurka, biurka pod drukarki, ławy, 3 foteli. KPL mebli zakupiony został w firmie BRW w której zrobiono wstępny projekt oraz wycenę. Szczegóły wykaz mebli, który zakupiliśmy:

a) 3 x biuro 70/150/72

b) 2 x biurko 70/100/72

c) 2 x łącznik do biurek

d) 2 x kontener pod biurko

e) 2 x regał zamknięty 79/35/221

f) 2 x regał 52.5/35/114

g) ława 67,5/67,5/47,5

h) 3x fotel

Dobrze umeblowane, sprawnie działające biuro stanowi wizytówkę organizacji oraz pozwala na sprawne
funkcjonowanie jednostki. Jakość pracy, która może została osiągnięta poprzez realizację tego zadania wpłynie na lepszą, efektywniejszą współpracę z naszymi partnerami. Nadmienić należy, że odpowiednio wyposażone biuro również wpływa na atmosferę pracy i samopoczucie pracowników, a co za tym idzie na efektywność działań.

sprawozdanie_2985_w1-1Pobierz