KSOW

Data publikacji: 1 kwietnia 2021

Śladem sołectw Górnej Prosny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich informuje o rozpoczęciu realizacji operacji pn.” Śladem sołectw Górnej Prosny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.                                                       

Głównym celem operacji jest promocja sołectw obszaru LGD „Górna Prosna” poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu na aktywne sołectwo.

 Powstanie publikacji promującej zrównoważany rozwój obszarów wiejskich, pozwoli wyeksponować wartości polskiej kultury z jej różnorodnością i dziedzictwem lokalnych małych społeczności. Nasze działanie będzie miało wpływ na szeroko rozumianą promocję sołectw naszego obszaru.

Realizacja projektu pozwoli na pogłębienie współpracy organizacji działających w sołectwach poprzez wspólne wzięcie udziału w konkursie, przedstawianie wspólnych działań i inicjatyw jako działalności całej społeczności.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner
KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl