Data publikacji: 17 maja 2021
KONKURS „AKTYWNE SOŁECTWO”

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy regulamin konkursu na aktywne sołectwo Górnej Prosny. Do udziału zapraszamy wszystkie 60. sołectw naszego obszaru (tj. z terenu gmin Gorzów Śląski, Praszka Radłów o raz Rudniki). Termin składania dokumentacji konkursowej upływa 30 czerwca 2021r. Łączna pula nagród to 18 tysięcy złotych!

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy regulamin konkursu na aktywne sołectwo Górnej Prosny. Do udziału zapraszamy wszystkie 60. sołectw naszego obszaru (tj. z terenu gmin Gorzów Śląski, Praszka Radłów o raz Rudniki). Termin składania dokumentacji konkursowej upływa 30 czerwca 2021r. Łączna pula nagród to 18 tysięcy złotych!

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020