Data publikacji: 12 maja 2021

„Śladem sołectw Górnej Prosny”

„Wieś”
„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
A boć nie śliczne
Te wioski liczne?
Ten kraj kochany?….
Stanisław Jachowicz

Te wioski liczne są bardzo śliczne, a zwłaszcza te, które należą do obszaru Górnej Prosny. Już niebawem będziemy mogli poznać naszą Małą Ojczyznę a to wszystko dzięki realizacji projektu pod nazwą „Śladem sołectw Górnej Prosny”.

         

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gorzowie Śląskim oraz Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów”  od kwietnia br. rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest promocja sołectw obszaru LGD „Górna Prosna” poprzez wydanie publikacji (albumu) oraz przeprowadzenie konkursu na aktywne sołectwo.

Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkie sołectwa z terenów gmin: Gorzów Śląski, Praszka, Radłów oraz Rudniki. W ramach inicjatywy każde, nawet najmniejsze sołectwo będzie miało możliwość przedstawienia walorów swojego otoczenia, zasobów środowiska naturalnego, atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, zasobów kulturowych, tradycji, wspólnych osiągnieć itp.

Dla zaineresowanych sołectw już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs, w którym łączna pula nagród to 18 000 tysięcy zł.  

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020