Jak dbać o lokalne dziedzictwo kulinarne czyli szkolenia dla KGW z obszaru LGD „Górna Prosna”

" alt="">

Jak dbać o lokalne dziedzictwo kulinarne czyli szkolenia dla KGW z obszaru LGD „Górna Prosna” to kolejny projekt realizowany  w […]

Jak dbać o lokalne dziedzictwo kulinarne czyli szkolenia dla KGW z obszaru LGD „Górna Prosna” to kolejny projekt realizowany  w ramach konkursu ofert na wykonanie przez organizacje   i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolskie ze smakiem”. Dwa pierwsze projekty to publikacje – dobrze Wam znane Smaki Górnej Prosny oraz Kiszę bo lubię czyli z Górnoprośniańskiego ogródka. Poprzedni rok to konkurs kulinarny realizowany dla KGW. W tym roku w ramach projektu zaplanowaliśmy szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich (formalnych i nieformalnych) działających na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Górna Prosna” – zajmujących się promowaniem tradycyjnych  i lokalnych zasobów kulinarnych opolskich wsi. Poprzednie projekty, które zrealizowaliśmy dzięki konkursom Opolskie ze Smakiem pozwoliły nam nawiązać bardzo bliski kontakt z naszymi kołami. Dzięki konkursowi kulinarnemu kilka kół zaczęło brać udział w różnych konkursach o zasięgu chociażby wojewódzkim.

Niestety brakuje im czasem podstawowej wiedzy jak dobrze prowadzić KGW by w jak najszerszym stopniu promować tradycyjne i lokalne zasoby kulinarne. Częstymi problemami napotykanymi przez istniejące KGW są podstawy w prowadzeniu księgowości, organizacji imprez ze sprzedażą swoich wyrobów (również alkoholowych), jak rozliczać się z fiskusem, jakie wymogi sanitarne należy spełniać, jak etykietować produkty itd.

Zaplanowaliśmy 3 bloki tematyczne:

Pierwszy blok – Działaj legalnie! to szkolenie przeprowadzone przez wykwalifikowaną księgową. Osobami zaproszonymi na to spotkanie będzie kierownik Urzędu Skarbowego w Oleśnie oraz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie.

Drugi blok – Wymiana doświadczeń! – szkolenie, które poprowadzą przedstawiciele KGW Wojciechowianki z Wojciechowa. Posiada ono szeroką wiedzę nt. zakładania kół, sprzedaży produktów, organizacji imprez, skąd pozyskiwać pieniądze, jak pisać projekty, skąd czerpać pomysły itd. Będzie to szkolenie wyjazdowe na teren działania tamtejszego KGW. Koło powyższe jest na etapie remontu swojej świetlicy dlatego też wyjazd pozwoli nam bliżej poznać działalność oraz miejsce funkcjonowania tego prężnie działającego KGW. Jest to blisko naszego terenu dlatego też nie będzie to generować wielu kosztów a planujemy również poznać lokalne produkty oraz dania serwowane przez tamtejsze gospodynie. Na spotkanie to mamy zamiar zaprosić jedno z prężniej działających kół z  woj.  opolskiego.

Trzeci blok – sprzedaj lokalnie! – będzie to spotkanie z przedstawicielami Oleskiego Koszyka, który gromadzi produkty wytwarzane na bazie naturalnych składników i w oparciu o tradycyjne receptury, co jest gwarancją ich dobrej jakości – są to produkty również z terenu LGD „Górna Prosna”. Oleski Koszyk ściśle współpracuje z Kompozycją Smaku – miejscem, kawiarnią, gdzie sprzedawane są potrawy przygotowywane z produktów lokalnych np.  z Oleskiego Koszyka.

Nadmienić należy, że wszystkie nasze spotkania odbywać się będą w salach gminnych lub wiejskich (jeśli KGW posiada taką salę) oraz poczęstunki będą również przygotowywane przez Panie z KGW co pozwoli rozpropagować lokalne dziedzictwo. Być może nawet niektóre produkty będą miały szanse znaleźć się w Oleskim Koszyku😊

Ruszamy już w czerwcu!

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w formie telefonicznej, mailowej lub bezpośrednio  w biurze LGD ‘Górna Prosna”. Na naszej stronie internetowej www.gornaprosna.pl znajdziecie dane do kontaktu oraz formularz zgłoszeniowy.

Czekamy na WAS!!!

DO POBRANIA