Data publikacji: 1 września 2023

Konkurs kulinarny „Smaki Górnej Prosny 2”

1 września – czas start!

Ruszamy z konkursem kulinarnym „Smaki Górnej Prosny 2”

Zapraszamy do udziału  koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy odnowy wsi, sołectwa działające na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Górna Prosna” tj. gmin Gorzów Śląski, Praszka, Radłów oraz Rudniki. I etap trwa do 30 września i polega na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz  z podanymi w formularzu załącznikami.

Przypominamy, że projekt został objęty honorowym patronatem Marszałka
Województwa Opolskiego.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w biurze LGD.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020