Data publikacji: 9 października 2023

Smaki Górnej Prosny 2- I etap

W dniu 06 października tj. w piątek odbyło się spotkanie Komisji w spr. oceny zgłoszeń które wpłynęły do nas w ramach konkursu kulinarnego Smaki Górnej Prosny 2.

W ramach konkursu wpłynęło 10 zgłoszeń.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Komisji konkursowej konkursowego oraz listę z punktacją.

Serdecznie gratulujemy laureatom. 24 października odbędzie się finał konkursu.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020