Data publikacji: 13 października 2022

Webinarium dot. ścieżki II STEP – Innovation Coach.

Szanowni Państwo,

19 października 2022 r., godz. 10:00 odbędzie się webinarium dot. ścieżki II STEP – Innovation Coach.

O Innovation Coach opowiedzą przedstawiciele Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Podczas spotkania online przedstawione zostaną najważniejsze informacje nt. tego instrumentu ułatwiającego dostęp potencjalnym Beneficjentom do środków z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw nastawionych na innowacje, które chciałyby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na ten cel. To ostatni moment, żeby zgłosić się do projektu jeszcze w tym roku!

Informacje o wydarzeniu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach – bezpośredni link: https://rpo.opolskie.pl/?p=47781. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020