Data publikacji: 10 października 2022

Spotkania konsultacyjne w gminie Radłów oraz Gorzów Śląski.

Dzień dobry w nowym tygodniu. Za nami bardzo intensywny tydzień. Odbyły się spotkania konsultacyjne w kolejnych naszych ulubionych gminach – Gminie Gorzów Śląski oraz w Gminie Radłów. Tak jak uprzednio było inspirująco, miło, konstruktywnie a przede wszystkim rzeczowo. Wypracowano dużo wniosków, pomysłów projektowych, szans i zagrożeń jakie możemy napotkać realizując projekty, poznano słabe i mocne strony gminy. Nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego bez uczestników spotkania. Bardzo dziękujemy za przybycie i aktywne – bardzo aktywne – włączenie się w przygotowanie nowej strategii. Dziękujemy za poświęcony czas, zgłaszane problemy i pomysły. Liczymy na dalszą współpracę przy tworzeniu nowego LSR na lata 2023-2027 oraz udział w pracach grupy roboczej.

Cieszymy się również z poznania niektórych z WAS . Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy!!!

No nie możemy również zapomnieć o podziękowaniach dla prowadzącego, który potrafił tak poprowadzić spotkanie, żeby zachęcić do pracy oraz za jego cenne uwagi i wiedzę, którą posiadają… oraz gościnności Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie, którzy udostępniło nam salę.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkania – teraz już w grupie roboczej – również będę tak owocne!!!

Obszerniejsza fotorelacja ze spotkania na naszym FB. Zapraszamy!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020