Data publikacji: 23 kwietnia 2021

Śladem sołectw Górnej Prosny – ruszamy !

Chwalmy się i my!

Chwalmy się i my!

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr  4582/2021 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Opolskiego wpłynęło 20 wniosków.  Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 13 projektów na kwotę 317 429,21 zł.

Nasz wniosek Śladem sołectw Górnej Prosny został wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi 44 950, 00 zł.  Czekamy na podpisanie umowy i ruszamy z realizacją. Bardzo się cieszymy, że w tych trudnych czasach będziemy mogli się spotkać i zrobić coś wspólnie.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020