Śladem sołectw Górnej Prosny – ruszamy !

" alt="">

Chwalmy się i my!

Chwalmy się i my!

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr  4582/2021 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Opolskiego wpłynęło 20 wniosków.  Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 13 projektów na kwotę 317 429,21 zł.

Nasz wniosek Śladem sołectw Górnej Prosny został wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi 44 950, 00 zł.  Czekamy na podpisanie umowy i ruszamy z realizacją. Bardzo się cieszymy, że w tych trudnych czasach będziemy mogli się spotkać i zrobić coś wspólnie.