Data publikacji: 13 października 2021

401 tysięcy euro dodatkowych pieniędzy na realizację projektów!

To właśnie dzisiaj podpisaliśmy umowy na dodatkowe środki na realizację projektów. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, rozwojem niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej a także na zabytki, wydarzenia kulturalne i rozwój kapitału społecznego. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli po raz kolejny wspierać Wasze ciekawe inicjatywy i pomysły. Nabory już za kilka miesięcy!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020