XVII posiedzenie GTL

" alt="">

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z XVII Posiedzenia Grupy Tematycznej LEADER na którym zostały poruszone bardzo ważne tematy związane z przyszłością lokalnych grup działania.

W dniu 17.03.2021 r. odbyło się spotkanie mające na celu omówienie informacji przedstawionych na XVII posiedzeniu GTL, które odbyło się 11.03.2021 r. Prowadzący spotkanie Piotr Sadłocha – Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD na początku przedstawił krótką prezentację dot. FAOW. Wyjaśnił czym jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, jakie są jego cele, obszar działania oraz w jaki sposób można dołączyć. Kolejnym punktem spotkania było omówienie prezentacji z posiedzenia GTL. Pierwsza z nich dotyczyła zasad podziału dodatkowych środków, druga założeń zmiany ustawy o RLKS a trzecia zmian  w PROW 2014-2020 w działaniu LEADER. Zasady podziału dodatkowych środków.

DO POBRANIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA