Data publikacji: 22 marca 2021

XVII posiedzenie GTL

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z XVII Posiedzenia Grupy Tematycznej LEADER na którym zostały poruszone bardzo ważne tematy związane z przyszłością lokalnych grup działania.

W dniu 17.03.2021 r. odbyło się spotkanie mające na celu omówienie informacji przedstawionych na XVII posiedzeniu GTL, które odbyło się 11.03.2021 r. Prowadzący spotkanie Piotr Sadłocha – Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD na początku przedstawił krótką prezentację dot. FAOW. Wyjaśnił czym jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, jakie są jego cele, obszar działania oraz w jaki sposób można dołączyć. Kolejnym punktem spotkania było omówienie prezentacji z posiedzenia GTL. Pierwsza z nich dotyczyła zasad podziału dodatkowych środków, druga założeń zmiany ustawy o RLKS a trzecia zmian  w PROW 2014-2020 w działaniu LEADER. Zasady podziału dodatkowych środków.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020