Data publikacji: 4 maja 2022

Zawiadomienie o posiedzeniach Rady 

Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”

dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów I/2022, II/2022, III/2022, IV/2022, V/2022

Uprzejmie informuję, że w dniach 06 maja (piątek) oraz 10 maja 2022 r. (wtorek)
o godzinie 09.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”, Sternalice 81, odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów I/2022, II/2022, III/2022, IV/2022, V/2022.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
 2. Stwierdzenie quorum oraz zachowania parytetów, o których mowa w §15 Regulaminu.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 5. Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru, będących wynikiem oceny:
  1. zgodności operacji z LSR,
  1. operacji na podstawie kryteriów wyboru,
  1. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami.
 1. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Rady.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020