Data publikacji: 5 kwietnia 2022
Zaproszenie na dyżur, który będzie miał miejsce w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 12 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00-12:00.

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020