Data publikacji: 9 czerwca 2023

zapraszamy na WZC

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

zaprasza na

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
w dniu 23.06.2023 r. o godz. 15:30

-w Radłowie, w Sali OSP

ul. Oleska 5, 46- 331 Radłów.

Porządek zebrania przewiduje m.in.:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
  2. Stwierdzenie Quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zebranie Członków zostały wysłane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z § 16 pkt. 3 Statutu – w przypadku braku quorum Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

Ze względu na ważność podejmowanej uchwały prosimy o niezawodną obecność.


Informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020