zapraszamy na WZC

" alt="">

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” zaprasza na NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWw dniu 23.06.2023 r. o godz. 15:30 -w Radłowie, w […]

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

zaprasza na

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
w dniu 23.06.2023 r. o godz. 15:30

-w Radłowie, w Sali OSP

ul. Oleska 5, 46- 331 Radłów.

Porządek zebrania przewiduje m.in.:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
  2. Stwierdzenie Quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zebranie Członków zostały wysłane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z § 16 pkt. 3 Statutu – w przypadku braku quorum Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

Ze względu na ważność podejmowanej uchwały prosimy o niezawodną obecność.


Informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej.