Zapraszamy na szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich.

" alt="">

Szanowna Pani/ Szanowny Panie Zapraszamy na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci […]

DO POBRANIA

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Zapraszamy na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich oraz po dwóch przedstawicieli LGD z każdego województwa. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Kwestionariusz rekrutacyjny dla członków Kół Gospodyń Wiejskich: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

W pierwszym etapie szkoleń, już we wrześniu będą odbywać się szkolenia z zakresu „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy: – moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), – moduł 2: komunikacja interpersonalna, – moduł 3: produkcja i przetwórstwo, – moduł 4: e-commerce (handel internetowy/handel elektroniczny. Rekrutacja trwa do 20sierpnia 2022 roku. Po więcej informacji na temat projektu zapraszam na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Kurs e-learningowy, do uczestnictwa w którym zostaną zaproszeni ci członkowie KGW, którzy zrealizują pierwszy etap szkolenia oraz pozytywnie zaliczą tekst uprawniający ich do wzięcia udziału w dalszej edukacji. Drugi etap Operacji obejmuje: kurs e-learningowy dla animatorów przedsiębiorczości wiejskiej, wyjazd studyjny mający na celu obserwację procesów sieciowania i nawiązywania partnerstw.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 503431869 lub 503017336