Data publikacji: 29 marca 2021

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Głównym celem konkursu jest promocja:

– przedsiębiorczości,

– innowacyjnych rozwiązań,

– działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu,

– włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa,

– przedsięwzięć.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, które:

– spełniają wymogi formalno-prawne, niezbędne do prowadzenia danej działalności;

– uruchomiły i zrealizowały przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku;

– prowadzą działalność na obszarach wiejskich i miejskich do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

– złożą kartę zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 roku.

Karta zgłoszenia i regulamin, związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod linkiem:

https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces

Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do dnia 15 września 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020