Webinarium Innovation Coach 02.06.2022

" alt="">

2 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się webinarium poświęcone ścieżce II STEP – Innovation Coach. Podczas spotkania online […]

2 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się webinarium poświęcone ścieżce II STEP – Innovation Coach. Podczas spotkania online przedstawione zostaną najważniejsze informacje nt. instrumentu Innovation Coach, ułatwiającego dostęp potencjalnym Beneficjentom do środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w nowej perspektywie program FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw nastawionych na innowacje, które nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na ten cel. Udział jest bezpłatny.

Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Dodatkowo zostanie zaprezentowana oferta Enterprise Europe Network oraz specjalistów ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Informacje o wydarzeniu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach; bezpośredni link: https://rpo.opolskie.pl/?p=47023.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.