Data publikacji: 9 czerwca 2022

Wczoraj w imieniu LGD „Górna Prosna” Agnieszka Bachowska i Sylwia Kus podpisały umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na wsparcie przygotowawcze do tworzenia partycypacyjnej, oddolnej lokalnej strategii rozwoju. Przed nami wiele pracy! Mamy nadzieję, że będziecie z nami. Bo przecież wszystko co robimy, robimy dla WAS!!!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020