Zapraszamy na WZC

" alt="">

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” zaprasza na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWw dniu 22.06.2021 r. o godz. 16:00 -w Praszce w sali […]

DO POBRANIA

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
w dniu 22.06.2021 r. o godz. 16:00

-w Praszce w sali Domu Kultury

ul. Kościuszki 9, 46- 320 Praszka

Porządek zebrania przewiduje m.in.:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
  2. Stwierdzenie Quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Złożenie sprawozdania z działalności za okres od 17.03.2021 r. do 22.06.2021 r. przez Panią Prezes Zarządu Agnieszkę Bachowską.
  5. Przedstawienie proponowanych zmian w LSR.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w LSR.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zebranie Członków zostały wysłane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z § 16 pkt. 3 Statutu – w przypadku braku quorum Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.


Informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej.