„To już jest koniec …” Nabory zakończone !

" alt="">

Serdecznie dziękujemy wszystkim beneficjentom za ich świetne pomysły i czekamy na dalszą ocenę wniosków oraz późniejszą realizację.

LGD „Górna Prosna” w dniach od 01.07 do 15.07 br. prowadziła nabory z zakresu rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz niekomercyjnej infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. We wszystkich naborach wpłynęło 18 wniosków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim beneficjentom za ich świetne pomysły i czekamy na dalszą ocenę wniosków oraz późniejszą realizację.