Data publikacji: 16 lipca 2021

„To już jest koniec …” Nabory zakończone !

Serdecznie dziękujemy wszystkim beneficjentom za ich świetne pomysły i czekamy na dalszą ocenę wniosków oraz późniejszą realizację.

LGD „Górna Prosna” w dniach od 01.07 do 15.07 br. prowadziła nabory z zakresu rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz niekomercyjnej infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. We wszystkich naborach wpłynęło 18 wniosków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim beneficjentom za ich świetne pomysły i czekamy na dalszą ocenę wniosków oraz późniejszą realizację.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020