Data publikacji: 16 lipca 2021
„To już jest koniec …” Nabory zakończone !

Serdecznie dziękujemy wszystkim beneficjentom za ich świetne pomysły i czekamy na dalszą ocenę wniosków oraz późniejszą realizację.

LGD „Górna Prosna” w dniach od 01.07 do 15.07 br. prowadziła nabory z zakresu rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz niekomercyjnej infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. We wszystkich naborach wpłynęło 18 wniosków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim beneficjentom za ich świetne pomysły i czekamy na dalszą ocenę wniosków oraz późniejszą realizację.

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020