Zapraszamy na WZC!

" alt="">

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” zaprasza na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWw dniu 28.04.2022 r. o godz. 16:00 -w Gorzowie Śl., w […]

DO POBRANIA

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
w dniu 28.04.2022 r. o godz. 16:00

-w Gorzowie Śl., w Sali MGOK

ul. Rynek 4, 46- 310 Gorzów Śl.

Porządek zebrania przewiduje m.in.:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Stwierdzenie Quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie sprawozdania z działalności za okres od 14.12.2021 r. do 28.04.2022 r. przez Panią Prezes Zarządu Agnieszkę Bachowską.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 przez Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Bachowską.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jacka Wróbla w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 9. Omówienie zmian w Regulaminie Rady.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zebranie Członków zostały wysłane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z § 16 pkt. 3 Statutu – w przypadku braku quorum Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.


Informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej.