Spotkanie UMWO

" alt="">

W ślad za ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego naborem w ramach PS WPR 2023-2027, LGD będą mogły aplikować o środki […]

W ślad za ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego naborem w ramach PS WPR 2023-2027, LGD będą mogły aplikować o środki na komponent Zarządzanie LSR.

Była to również okazja do podsumowania działania #LEADER w ramach #PROW 2014-2020:

Od początku wdrażania Programu w całym województwie zawarto z beneficjantami 1 053 umowy na kwotę 119,1 mln zł (prawie 100% dostępnego limitu).

Dziękujemy za spotkanie!

DO POBRANIA