Spotkanie online w dniu 9 kwietnia 2021 r. dot. Działalności kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

" alt="">

Zapraszamy na spotkanie online w dniu 9 kwietnia 2021r. dot. Działalności kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapraszamy na spotkanie online w dniu 9 kwietnia 2021r. dot. Działalności kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje dot. spotkania znajdują się w załączeniu.

Jest to pierwsze spotkanie z cyklu, który zaplanowano zorganizować w tym roku. Na kolejnych spotkaniach poruszone zostaną tematy związane z obowiązkami sanitarnymi, jakim podlegają KGW, zasadami wpisywania produktów na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DO POBRANIA