Data publikacji: 25 marca 2021

Spotkanie online w dniu 9 kwietnia 2021 r. dot. Działalności kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zapraszamy na spotkanie online w dniu 9 kwietnia 2021r. dot. Działalności kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapraszamy na spotkanie online w dniu 9 kwietnia 2021r. dot. Działalności kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje dot. spotkania znajdują się w załączeniu.

Jest to pierwsze spotkanie z cyklu, który zaplanowano zorganizować w tym roku. Na kolejnych spotkaniach poruszone zostaną tematy związane z obowiązkami sanitarnymi, jakim podlegają KGW, zasadami wpisywania produktów na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020