Data publikacji: 15 września 2022
Spotkanie konsultacje w Gminie Rudniki.

Wczoraj, w jednej z naszych czterech ulubionych gmin, w Rudnikach, odbyło się pierwsze ze spotkań konsultacyjnych w ramach procesu przygotowania nowej LSR na lata 2023-2027. Było inspirująco, miło, konstruktywnie a przede wszystkim rzeczowo. Wypracowano dużo wniosków, pomysłów projektowych, szans i zagrożeń jakie możemy napotkać realizując projekty, poznano słabe i mocne strony gminy. Nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego bez uczestników spotkania. Bardzo dziękujemy za przybycie i aktywne – bardzo aktywne – włączenie się w przygotowanie nowej strategii. Dziękujemy za poświęcony czas, zgłaszane problemy i pomysły. Liczymy na dalszą współpracę przy tworzeniu nowego LSR na lata 2023-2027 oraz udział w pracach grupy roboczej.

Cieszymy się również z poznania niektórych z WAS☺️. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy!!!

No nie możemy również zapomnieć o podziękowaniach dla prowadzących, którzy potrafili tak poprowadzić spotkanie, żeby zachęcić do pracy oraz za ich cenne uwagi i wiedzę, którą posiadają… oraz gościnnemu Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach😘, który udostępnił nam salę.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkania również będę tak owocne!!! DZIĘKI!!!

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020