Data publikacji: 8 listopada 2022

Spotkanie Grupy Roboczej

Za nami pierwsze spotkanie grupy roboczej… Tematami przewodnimi było przede wszystkim podsumowanie konsultacji społecznych przeprowadzonych podczas spotkań w gminach członkowskich, pierwsze wnioski dla nowej LSR, dyskusja nt. działań, priorytetów. Zostały przedstawione wstępne typy na obszary aktywności strategicznej. Dyskusja była bardzo inspirująca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom grupy roboczej. Przedstawiono różne punkty widzenia. Każdy miał możliwość wyrażenia swojej opinii w obszarach, które będę kluczowe w nowej LSR. Jesteśmy przekonani, że nowa strategia będzie odzwierciedlać potrzeby naszych mieszkańców. Kolejny etap – ankieta. Jeszcze raz dziękujemy za wspólną pracę!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020