Spotkanie Grupy Roboczej

" alt="">

Za nami pierwsze spotkanie grupy roboczej… Tematami przewodnimi było przede wszystkim podsumowanie konsultacji społecznych przeprowadzonych podczas spotkań w gminach członkowskich, […]

Za nami pierwsze spotkanie grupy roboczej… Tematami przewodnimi było przede wszystkim podsumowanie konsultacji społecznych przeprowadzonych podczas spotkań w gminach członkowskich, pierwsze wnioski dla nowej LSR, dyskusja nt. działań, priorytetów. Zostały przedstawione wstępne typy na obszary aktywności strategicznej. Dyskusja była bardzo inspirująca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom grupy roboczej. Przedstawiono różne punkty widzenia. Każdy miał możliwość wyrażenia swojej opinii w obszarach, które będę kluczowe w nowej LSR. Jesteśmy przekonani, że nowa strategia będzie odzwierciedlać potrzeby naszych mieszkańców. Kolejny etap – ankieta. Jeszcze raz dziękujemy za wspólną pracę!