Data publikacji: 23 sierpnia 2021

Rozstrzygnięcie konkursu na „Aktywne sołectwo”

W dniach 18-20 sierpnia 2021 r. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Irena Czubaj – Zając – Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
 2. Zbigniew Brodny – Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
 3. Anna Golec – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
 4. Arkadiusz Spodymek – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudnikach
 5. Małgorzata Kuc – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych w ramach konkursu na „Aktywne sołectwo” oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach.

Łącznie nadesłano 20 zgłoszeń, w tym w kategorii:

I. Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane przez grupy formalne na rzecz sołectwa – 6 zgłoszeń,

II. Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane przez grupy nieformalne na rzecz sołectwa – 8 zgłoszeń,

III. Aktywne sołectwo – kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa –

6 zgłoszeń.

Komisja konkursowa wnikliwie zapoznała się ze złożonymi materiałami i dokonała skrupulatnej oceny zgodnie z punktami opisanymi w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu:

 1. Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane przez grupy formalne na rzecz sołectwa:
 1. miejsce – Sołectwo Uszyce
 2. miejsce – Sołectwo Ligota Oleska
 3. miejsce – Sołectwo Wichrów

Wyróżnienia:

Sołectwo Żytniów, Sołectwo Kościeliska, Sołectwo Wygiełdów.

 1. Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane przez grupy nieformalne na rzecz sołectwa:
 1.  miejsce – Sołectwo Gana
 2.  miejsce – Sołectwo Mirowszczyzna
 3. miejsce – Sołectwo Mostki

Wyróżnienia:

Sołectwo Rudniki, Sołectwo Cieciułów, Sołectwo Dalachów.

 1. Aktywne sołectwo – kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa:
 1. miejsce – Sołectwo Odcinek
 2. miejsce – Sołectwo Szyszków
 3. miejsce – Sołectwo Strojec

Wyróżnienia:

         Sołectwo Jaworzno, Sołectwo Skotnica, Sołectwo Skrońsko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sołectwom, które wzięły udział w konkursie i życzymy niesłabnącego zapału do działania i wielu wspaniałych pomysłów.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt „Śladem sołectw Górnej Prosny”. O terminie wydarzenia będziemy informować w późniejszym czasie.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020