Data publikacji: 18 marca 2022

Profesjonalny kurs w zakresie nauki Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym.

Już od kwietnia OROT z realizacją kolejnego etapu zadania pn. „Profesjonalne kursy turystyczne i gastronomiczne OROT- Twoją szansą na rozwój”, w ramach którego mieszkańcy województwa opolskiego mają możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym kursie w zakresie nauki Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym.

Kurs nauki języka migowego rozpocznie się już w dniu 02.04.2022 r. W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania się na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy, który przesyłam w załączeniu. Ważne: każda chętna osoba (liczy się numer PESEL) może uczestniczyć tylko w jednym kursie! Każdy uczestnik kursu musi wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych- łącznie 90 godzin kursu!

Utworzono 3 grupy, z której każda grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. Dzięki temu będziemy w stanie profesjonalnie przeszkolić 30 mieszkańców naszego województwa.

Co najważniejsze szkolenie jest całkowicie bezpłatne!

Na zgłoszenia czekamy do dnia 21.03.2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020