Profesjonalny kurs w zakresie nauki Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym.

" alt="">

Już od kwietnia OROT z realizacją kolejnego etapu zadania pn. „Profesjonalne kursy turystyczne i gastronomiczne OROT- Twoją szansą na rozwój”, […]

Już od kwietnia OROT z realizacją kolejnego etapu zadania pn. „Profesjonalne kursy turystyczne i gastronomiczne OROT- Twoją szansą na rozwój”, w ramach którego mieszkańcy województwa opolskiego mają możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym kursie w zakresie nauki Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym.

Kurs nauki języka migowego rozpocznie się już w dniu 02.04.2022 r. W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania się na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy, który przesyłam w załączeniu. Ważne: każda chętna osoba (liczy się numer PESEL) może uczestniczyć tylko w jednym kursie! Każdy uczestnik kursu musi wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych- łącznie 90 godzin kursu!

Utworzono 3 grupy, z której każda grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. Dzięki temu będziemy w stanie profesjonalnie przeszkolić 30 mieszkańców naszego województwa.

Co najważniejsze szkolenie jest całkowicie bezpłatne!

Na zgłoszenia czekamy do dnia 21.03.2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!

DO POBRANIA

DO POBRANIA