„Opolskie ze smakiem”

" alt="">

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na wykonanie przez NGO w roku 2021 zadań w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na wykonanie przez NGO w roku 2021 zadań w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Zadania konkursowe obejmować mogą między innymi:

➡organizowanie  lub  uczestnictwo  w  szkoleniach,  festiwalach,  targach  i  konferencjach  promujących produkty tradycyjne i lokalne wytwarzane na terenie województwa opolskiego, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,

➡organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność produktów tradycyjnych i  lokalnych  na  Opolszczyźnie  oraz  popularyzację  idei  Opolskie ze smakiem, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 

 ➡wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Opolszczyzny,

➡organizowanie  warsztatów z  zakresu  wytwarzania  żywności  metodami tradycyjnymi, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 

➡organizowanie konkursów związanych z produktami tradycyjnymi i lokalnymi, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,

➡organizacja wizyt studyjnych u producentów należących do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i u producentów, których produkty są wpisane na listę produktów tradycyjnych, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,

➡identyfikacja produktów tradycyjnych (m.in. wywiady etnograficzne) celem wpisania ich na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

➡zorganizowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz internetowej do promocji i sprzedaży produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych w regionie.

Na realizację wszystkich zadań publicznych przeznacza się pulę 150.000 zł. Maksymalna kwota dotacji na wykonanie jednego zadania to do 10.000 zł .

Oferta powinna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl , podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (uwaga: nie składamy już ofert papierowych).

Termin składania ofert: 21 maja 2021 roku, do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : https://bip.opolskie.pl/2021/04/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/