Data publikacji: 2 sierpnia 2021

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO”

Celem projektu jest:

– zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,

– animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych,

– wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa

  opolskiego,  

– aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra 
  wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego
  wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020