Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO”

" alt="">

Celem projektu jest: – zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, – animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych, – wspieranie młodych organizacji […]

Celem projektu jest:

– zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,

– animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych,

– wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa

  opolskiego,  

– aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra 
  wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego
  wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.

DO POBRANIA