Data publikacji: 2 sierpnia 2021
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO”

Celem projektu jest:

– zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,

– animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych,

– wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa

  opolskiego,  

– aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra 
  wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego
  wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020