Ogłoszenie nr 4/2022

" alt="">

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego […]

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 dla Przedsięwzięcia 1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego –liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.

DO POBRANIA