Ogłoszenie nr 2/2022

" alt="">

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego […]

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 dla Przedsięwzięcia 1.2.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

DO POBRANIA