Data publikacji: 20 listopada 2023

„Nurtem od źródełka”

Jesienią pojawiła się nasza gra planszowa „Nurtem od źródełka”. Jaką nazwę nosiło nieistniejące kino w Gorzowie Śląskim? Co łączy Bugaj Nowy z amerykańską armią? Kim był Gerard Nikiel czy też jak nazywał się zakład motoryzacyjny w Praszce? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w nowej grze „Nurtem od źródełka”. To kolejna gra związana z terenem LGD „Górna Prosna”. W tamtym roku oczami najmłodszych przenosiliśmy się w świat legend, grając przy tym w memory ze zdjęciami z konkursu plastycznego zrealizowanego dla naszych dzieci. W tym roku powstała gra planszowa „Nurtem od źródełka”, która jest skarbnicą wiedzy o terenie LGD „Górna Prosna”. Ciekawi ludzie, przyroda, historia to tylko trzy z pięciu kategorii, w których łącznie umieściliśmy 100 pytań. Z gry można m.in. dowiedzieć się, jaką nazwę nosiło nieistniejące kino w Gorzowie Śląskim, co łączy Bugaj Nowy z amerykańską armią, kim był Gerard Nikiel czy też jak nazywał się zakład motoryzacyjny w Praszce.  Gra ma nie tylko walor edukacyjny i rozrywkowy. Młodzież i dzieci w nią grający wzmacniają tożsamość z miejscem, w którym żyją. Poznając nasz teren pozwolą trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z nim. Dla młodych ludzi to krok ku włączaniu się życie społeczne, a w przyszłości do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi tych ziem. Gra  została przekazana do bibliotek i ośrodków kultury.  A to jeszcze nie wszystko. Na podstawie gry planszowej powstała gra wielkoformatowa, która dostępna jest w biurze LGD „Górna Prosna” w Sternalicach.  Z chęcią będziemy ją udostępniać i dzięki temu na plenerze, na festynie rodzinnym, w szkole, w przedszkolu będzie można poskakać na plenerówce.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020