Nowe Lokalne Kryteria Wyboru

" alt="">

Tematem ostatniego spotkania Rady LGD „Górna Prosna’ w dniu 26.04.2023 r. było przygotowanie propozycji Lokalnych Kryteriów Rozwoju w perspektywie 2023-2027. Zwracamy się […]

Tematem ostatniego spotkania Rady LGD „Górna Prosna’ w dniu 26.04.2023 r. było przygotowanie propozycji Lokalnych Kryteriów Rozwoju w perspektywie 2023-2027.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie opinii i uwag do przedstawionej propozycji zawartej w załączniku.

Sugestie i uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr 34 313 60 15, 663 901616 lub poprzez e-mail: lgd@gornaprosna.pl do dnia 05.05.2023 do godz. 10.00.

DO POBRANIA