Data publikacji: 28 kwietnia 2023

Nowe Lokalne Kryteria Wyboru

Tematem ostatniego spotkania Rady LGD „Górna Prosna’ w dniu 26.04.2023 r. było przygotowanie propozycji Lokalnych Kryteriów Rozwoju w perspektywie 2023-2027.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie opinii i uwag do przedstawionej propozycji zawartej w załączniku.

Sugestie i uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr 34 313 60 15, 663 901616 lub poprzez e-mail: lgd@gornaprosna.pl do dnia 05.05.2023 do godz. 10.00.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020